Covid-19 retningslinjer i MLI gymnastik og fitness

Retningslinjer for brugere:

 • Omklædningsrum og cafeteria vil være aflåst og må ikke benyttes.
 • Husk at holde afstand og undgå fysisk kontakt.
 • Bænke lang hallens sider kan benyttes.
 • Mød omklædt kort før træning og forlad hallen omklædt inden næste hold begynder.
 • Vask hænder eller brug håndsprit når du ankommer til hallen og lige før du forlader

   hallen. Håndsprit forefindes ved indgangen.

 • Ingen adgang i hallen uden tilladelse fra haldansvarlig eller instruktør.
 • Bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer.

 

Retningslinjer for halansvarlige ved åbning:

 • Vask hænder eller brug håndsprit, når du ankommer til hallen.
 • Aftør yderdørens dørhåndtag med sprit og hold så vidt muligt yderdøren åben i

   åbningstiden, så brugerne undgår at røre ved dørhåndtag.

 • Brugerne hentes kort før trænings start.

 

Retningslinjer for halansvarlige ved lukning:

 • Spritstander mm. låses inde.
 • Aftør dørhåndtag på hal dør, toiletter og yderdør med sprit. Brug

   håndsprit lige før du forlader hallen.

 

Vi følger de generelle retningslinjer fra myndighederne.