Generalforsamling MLI gymnastik og fitness d. 25.5.2021 kl. 19.30 i cafeteria ved Melby hallen.

 

Tilstede bestyrelsen: Inge Sand, Lone Pedersen, Vibeke Andersen, Thomas Østerby, Janni Høholt, Joan Æbleøe og Mette Weng + 6 gæster.

1: Valg af dirigent og referent:

Referent: Mette Weng

Dirigent: Vibeke Andersen

 

2: Formandens beretning ved formand Inge Sand.

Vedlagt.

 

3: Årsregnskab ved Kasser Lone Pedersen.

Vedlagt. Er godkendt ved generalforsamling og underskrevet ved sidste bestyrelses møde.

Der spørges om vi har søgt og fået nogle tilskud i forbindelse med Corona, vi har svaret DGI i forbindelse med deres undersøgelse, og det har vist sig at en forening i vores størrelse, ikke vil ku få dækket noget nævneværdigt, og så ville ende ud med samme resultat som nu.

Forespørgsel på om vi havde overvejet at investere de passiver, vi har stående i banken, da vi betaler negative renter. Vi har ikke haft denne overvejelse, da det kræver en vis interesse at lave investeringer.

 

4: Valg til bestyrelsen:

På Valg:

Formand Inge Sand, hermed genvalgt.

Sekretær Mette Weng, hermed genvalgt.

Suppleant Janni Høholt, hermed genvalgt.

Suppleant Joan Æbleøe, hermed genvalgt.

Alle enstemmigt valgt da der ikke var nogle modkandidater.

 

5: Valg af revisor og supl.

Begge genvalgt.

6: Indkomne forslag:

Lyserød lørdag v/Norma Wichmann.

Norma forespørger om der kunne være interesse i at MLI gymnastik og fitness, igen støtter op om Lyserød Lørdag, som de tidligere år. Der har ikke været den store opbakning de senere år, så det skal overvejes om, der evt skal laves en nytænkning til dette event, måske som et udendørs event, i sammenarbejde med andre foreninger fx LOMK. Vi søger om mulighed for at bruge festsalen d. 9 okt.2021 til et sådan arrangement.

Idrætsmærker:

Norma fortæller at der er nogen, som godt vi tage idrætsmærke, de er 4 tilbage. Norma er blevet kontaktet af nogle fra Hundested, som også er interesseret. I forbindelse med Corona, er idrætsmærke tagning udskudt til efteråret 2021.

Norma opfordre til at hvis nogen har lyst til at tage idrætsmærker så skal vi være velkomne.

 

7: EVT.

-Peter informere om, at de kun er 12 aktive tilbage på motionsherre.

-Inge fortæller at Kommunen har et ønske om at klubhuset bliver brugt til en form for seniorklub, så det også bliver brugt i formiddagstimerne, Det kan være alle former for samvær, fx kortspil, motion eller lign. Lidt som Paraplyen i Frederiksværk. Det kan også være som tilholdssted for senior cykel klubber, gåturs klubber og så meget andet. Senior udvalg/klubber er 55+

-Lone informere om, at vi er ved at søge fonde så vi kan lave udendørs trx, trænings og lign. ved hallen, som vil være offentlig, så alle kan bruge den. Man skal så selv medbringe TRX sele og lign.

Nordea fonden har allerede støttet formålet med 21.000kr, hvilket vi siger mange tak for.

Vel lev er en muligt sted at søge flere penge.

Det er ikke søgt med skole/kommune at vi må sætte redskaber op.

-Vi har hørt at Melby skole, ønsker at bruge gymnastiksalen til andet formål, det skal vi ha undersøgt, når vi alligevl har kontakt til skolen i forbindelse med udendørs træningvane.

Niels Vad har søgt en fond gennem ”Min købmand” på vegne af MLI gymnastik og fitness, og vi har derfor modtaget 25.000kr, Niels Vad har et ønske om at de penge målrettes børneholdene bedst muligt. Vi siger tak for støtten.

25.5.2021

Årsberetning Melby Liseleje Gymnastik og Fitness

Vi sluttede sidste sæson af med en udsat generalforsamling pga Covid-19. Da der var sæsonstart stod vi igen klar, havde læst op på div restriktioner, indkøbt håndsprit, disinfektionssprit, klud, mopper osv i den helt store stil. Vi opdelte hallen, brugte flere indgange, holdt afstand, og ikke mindst sprittede alt af vi var i nærheden af. Vi undgik Covid-19, men vi undgik ikke nedlukninger og nye restriktioner. Vi om organiserede os, hallen blev nu opdelt i endnu flere zoner, holdene blev opdelt, instruktørerne var både engagerede, opfindsomme og ihærdige for at vi i vides mulig omfang kunne holde gang i foreningen. Men da vi nåede december, måtte vi kapitulere og lukke ned for fysisk fremmøde. Så kom tiden med on-line undervisning, deling af programmer osv. Sådan blev vi ved indtil vi besluttede at afslutte sæsonen sidst i marts. Dog skal siges af enkelte hold forsatte eller startede op og er i gang endnu.

Det har på mange måder været en anderledes sæson. 2 medlemmer af bestyrelsen ( 1 bestm + 1 supl.)valgte at trække sig i utide først på sæsonen, Thomas trådte i den sammenhæng ind i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.

Vi har for første gang indført kontrakter til både ulønnede og lønnede instruktører, det er nyt, men vi arbejder videre med at få dem tilpasset de rammer og værdier, vi har i foreningen.

Sidst vi var her kunne jeg fortælle, at vi for første gang nogensinde måtte aflyse vores opvisning, men nu kan jeg konstatere at det blev en gentagelse i den forgangne sæson, men glæder mig til at vi igen kan komme i hallen og opleve den stemning der er på selve opvisningsdagen.

Vi er allerede i gang med forberedelse til næste sæson, programmet vil byde på både nye og gamle kendinge af hold, og vi er som altid modtagelige for gode ideer eller forslag til nye instruktører.

Sommeren byder på en 2 dages gymnastik skole for mellem gruppen af børn, og så må vi se om ikke det store springhold kan komme på en weekendtur eller lign. Vi vil også gerne forkæle vores trofaste medlemmer for 1 dags event i begyndelse af sæsonen, i det hele taget håber vi på opbakning fra vores medlemmer i den kommende sæson, og vi håber de har savnet os lige så meget som vi har savnet dem. Vi har været så heldige at blive beriget med et sponsorat på 25.000 kr fra Købmand Vad Spar i Liseleje, som hovedsagelig skal gå til børne og ungdomsholdene.