Referat af generalforsamling for MLI Gymnastik og Fitness onsdag den 23. maj 2018 kl. 19.30

Valg af referat: Mette Søgaard blev valgt

Formanden beretning: Er vedlagt referat og afstedkom ingen ydereligere kommentarer

Fremlæggelse af nye vedtægter og love: I hovedbestyrelsen sidder der fremover en repræsentant for hver afdeling (fodbold, dart, tennis og gymnastik). Denne struktur er ny og der ikke længere er fælle vedtægter og love. MLI er som fælles en stor enhed, og dermed den største idrætsforening i kommune. Der afholdes årsmøder i stedet for generalforsamling i Hovedbestyrelsen, hvor der kan være foredrag eller lignende. Gymnastikafdeling er derfor blevet en selvstændig enhed og skal derved have sine egne vedtægter. I den forbindelse har valgt at tilføje fitness til vores navn, så vi fremover hedder Melby-Liseleje Idrætsforenings Gymnastik og Fitness, forkortet MLI Gymnastik og Fitness. De nye love er vedlagt referatet. Hovedbestyrelsen skal godkende vores nye vedtægter og love.

Fremlæggelse af regnskab: Lone Bjerg Pedersen gennemgik regnskabet, som er vedlagt referatet.

Årsagen til tilskud i år er lavere end forrige år, skyldes bl.a. at vi sidste år fik 4.000,- kr. fra i Liselejeugen, hvor Linda van Hauen repræsenterede MLI Gym.

Der har i år været ekstra udgifter til administration, da bestyrelsen har fået nye trøjer.

Der er ligeledes kommet en ny post ”bankgebyr” som dækker over gebyr til bankerne samt mobilepay, hvor her transaktion koster os 0,75 kr.

VI har i år købt nye nedspringsmåtter og foam roller, der er posten køb/leje af redskaber en del højre.

Alt i alt kommer vi ud med et underskud på 4.339,- kr i år.

De skyldige omkostninger er kontingent til DGI.

I forbindelse med årets gymnastikopvisning kom der ydereligere 22,- til hensættelser til redskabet, så i alt er der nu indsamlet 1.703,- kr.

Periodiseringer dækker over sommergymnastik i alt kr. 12.300,- kr..

Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelse: Vibeke Andersen, Lone Bjerg Pedersen og Gitte Appelquist blev alle genvalgt.

Valg af bestyrelsessuppleanter: Thomas Østerby, Joan Æbeløe og Mette Søgaard blev genvalgt. Janni Høholt blev ligeledes valgt.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant: Karina Sjøgaard ønskede ikke genvalg, i stedet blev Anna Carlsen valgt. Jonas Englyst blev genvalgt som revisor. Linda van Hauen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag

Eventuelt: Bente Olsen spurgte til der ikke skulle/kunne laves noget mere reklame for MLI ungdomsfond. Hovedbestyrelsen arbejder for at ungdomsfonden opdateres. Gymnastikafdeling har benyttet fonden nogle gange til kontingenter til nogle børn med økonomiske trængte forældre.

23.05.18 Mette Søgaard

Årsberetning 2018, MLI gymnastik og Fitness

Velkommen til generalforsamling i MLI Gymnastik afdelingen, Hvilket bliver den sidste generalforsamling under det navn. Vi har i bestyrelsen besluttet at vi fremover har ændret navnet til MLI Gymnastik og Fitness afdeling, hvilket er et mere rammende og bedre betegnende navn for vores afdeling og for vores aktiviteter.

Efter endnu en vel overstået sæson, afsluttede vi traditionen tro, med gymnastik opvisning sidst i marts. Forud for det var der gået mange timer med høj musik, høj puls og ikke mindst højt humør, sikkert også sved og tårer hos nogle enkelte gymnaster eller pressede instruktører, men i så fald så vi kun den gode energi til opvisningen. En opvisning som forløb forholdsvis hurtigt, men mange store hold på gulvet, og med mange publikummer, som faktisk næsten alle blev og tog del i fælles udmarchen.
Igen i år var det fælles indmeldingen i hallen, før vi startede sæsonen op, om vi gør det igen til næste år, er endnu ikke besluttet. Men vi fik stort set alle hold godt fra start, 2 hold blev lagt sammen, og et enkelt hold blev lukket.
Vi har nogle efterhånden meget erfarne instruktører på næsten alle hold, stor ros til dem, det gør vores arbejde i bestyrelsen noget nemmere.
Juleafslutning blev holdt i hallens cafeteria for de fleste hold, det er ved at være en fast og meget hyggelig tradition, og en af de dage hvor vi i bestyrelsen har mulighed for at møde og få en snak for både gymnaster og forældre.
Gymnastik i natten holdt vi traditionen tro først i det nye år. Masser af aktivitet i hallen og gymnastiksalen på tværs af holdene. Vi var igen i år mange instruktører, bestyrelsesmedlemmer og frivillige, der lagde et stort stykke arbejde den weekend. Masser af energi bliver fyret af ved sådan et arrangement, og hvis nogle her ikke har
oplevet stemningen fra arrangements dagen, kan jeg kun opfordre dem til at kigge forbi næste år.

Som noget nyt, har vi i Halsnæs kommune fået en helt ny Springsal i Fr.værk. Flere af vores spring gymnaster har besøgt den, og kort efter sæson afslutningen, blev der netop der på tværs af kommunens gymnastik foreninger arrangeret en Gymnastik Skole på hele 3 dage, hvor vores instruktører trak et stort læs i forhold til undervisningen. Det var en succes, som der arbejdes på at gøre om igen til næste år.
En af de instruktører som igen i år har skilt sig ud med sit gode humør, sit store engagement i forhold til sine hold, sin glæde ved at undervise og meget meget mere, var Frederik Sand, som derfor var et helt naturligt valg til Årets leder pokal, tillykke endnu en gang her fra bestyrelsen.
Fremtidsvisioner og nye tiltag i afdelingen. Først vores navn, som vi håber I vil tage til jer. Vi har efterhånden flere og flere hold som betegnes som fitness hold, og derfor tror vi det er vigtigt at sende et andet signal ud. Jeg kan i den sammenhæng afsløre at vi arbejder hårdt på at kunne tilbyde Trampolin Fitness den kommende sæson. Det er afprøvet, der foreligger kontrakt på indkøb og uddannelse, vi har sågar instruktører, det vi mangler er opbevaringsplads, men vi er i dialog med skolen.

Bestyrelsen har arbejdet med nye love og vedtægter, taget stilling til den nye Dataforordning, deltager i Netværksmøder, og der foruden forsøger vi på bedste vis at servicere vores instruktører, så de også synes vi er en forening som de vil være en del af. Pt arbejdes der på næste sæsons program.
Til sidst skal lyde en stor tak fra mig til bestyrelsen, som alle ligger et stort arbejde i foreningen på hver deres måde. Vi er en enig bestyrelse, alle kan få indflydelse, og der er nok af opgaver som skal løses.