Referat af generalforsamling mandag den 22. maj 2017 kl. 19.30

Valg af referat: Mette Søgaard blev valgt

Formanden beretning: Er vedlagt referat og afstedkom ingen ydereligere kommentarer

Fremlæggelse af regnskab: Lone Bjerg Pedersen gennemgik regnskabet, som er vedlagt referatet.

Under diverse indtægter er bl.a. 4.000,- som vi modtog som en del af deltagelse i Liselejeugen, hvor Linda van Hauen repræsenterede MLI Gym.

Der har været en del flere af sted på kurser i år, derfor stigning i udgifterne på denne post i forhold til 2015/2016.

Vi har i år et overskud på 21.496,- kr.

De skyldige omkostninger er 13.767,- kr. til KM Sport for bluser til opvisningen, samt 2.119,- kr. som er anslået kontingent til DGI.

I forbindelse med årets gymnastikopvisning kom der ydereligere 22,- til hensættelser til redskabet, så i alt er der nu indsamlet 1.703,- kr.

Periodiseringer dækker over sommergymnastik for 2 hold i alt kr. 3.060,-.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forslag

Valg af formand: Inge Sand blev genvalgt.

Valg af sekretær: Susanne van Hauen ønskede ikke genvalgt. Mette Veng blev valgt.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Inge var blevet gjort opmærksom på, at hvis man ønsker at genopstille, og ikke kan være til stede på generalforsamling, skal bestyrelsen have det på skrift. Da vi ikke har fået Joan Æbeløe’s tilsagn på skrift, blev Thomas Østerby valgt og Mette Søgaard blev genvalgt

 

Årsberetning 2016-17
Gymnastik afdelingen
Vi startede gymnastik sæsonen op i september 2016. Vi har et stort og varierede program som bestod af ikke mindre end 20 hold. Både bestyrelse og instruktører viste som altid som altid stort engagement, og alle hold kom i mål, enkelte hold kunne godt bruge lidt frem gang, men ved fælles hjælp og opbakning fra bestyrelsen forsatte de hold sæsonen igennem.
Sæson starten var desværre hårdt ramt af div aflysninger, som vi ikke selv var herre over, lad os håber det ikke gentager sig.
I efteråret blev der igen afholdt ”Lyserød lørdag”, hvis formål det er at støtte Cancerfonden.
Dec. Var igen præget af aflysninger og juleafslutninger, godt besøgt af de hold der deltager, andre valgte at lave deres egen afslutning.
Gymnastik i Natten. Vi var i år lidt færre deltagere, men mange hjælpere, hvilket var dejligt, ikke mindst for lydniveauet i hallen. I år blev de ældste af gymnasterne udfordret til ”Hell night junior”, 1 arrangement Fr.værk Motions center var arrangør af. Børnene blev fysisk hårdt udfordret og fik som belønning for deres flid, serveret helt specielle drikke og larver.

Hjemme opvisning i Melby-hallen i marts måned.
Opvisningen blev afholdt efter samme opskrift vi har brugt i mange år, og det fungere rigtig godt. Det er altid svært at vurdere hvor stort vores publikum er, da vi bare må konstatere at forældre nu en gang kommer for at se deres egne børn gøre opvisning, og fællesskabs følelsen ikke altid er så stor.
Vi havde i år gæstehold udefra, Oluf var her med sit springhold.
Lederpokalen gik i år til familie Pedersen, Gitte, Janni, Morten og Peter, endnu en gang tillykke med den, I gør et stort stykke arbejde for foreningen og har gjort det i mange år.

Sommer gymnastik: 1 enkelt hold har valgt at forsætte med sommer gymnastik, der er Vibeke’s dansepiger, som giver den gas hver tirsdag her i hallen, når der ellers er til at komme ind.

Sundhedsugen: Vi har deltaget i 2 arrangementer i forbindelse med den netop afsluttede Sundhedsuge, OCR –løb inspiration, eller mere præcist Forhindringsbaner for voksne, Fr.værk Motions center stod for det meste den dag.
Hoppeborg og gratis mad, stor legedag i hallen, hvor vi samtidigt, serverede kaffe, te, kager og popcorn og fik en snak med flere af vores gymnaster og forældre, særligt det sidste arrangement var godt besøgt af vores medlemmer.
I den forbindelse kan jeg nævne at Linda deltog i Liseleje ugen sidste år, med familie Yoga, og de har også kontakt i forhold til dette års forløb, og så gerne vi kunne deltage yderligere.
Bestyrelses arbejdet: Vi siger i år farvel til Susanne van Hauen, som i mange år har været en del af bestyrelsen. Ikke blot en del, vel nærmest indbegrebet af gymnastik afdelingen i alle de år jeg selv har været med. Susanne har efter 39 år valgt at dyrker andre interesser, så frem over vil hun være en del af vores aktive gymnaster, og vi skal nu stå på egne ben. Det tror jeg så også godt vi kan. Tak til Susanne for det store arbejde hun har lagt i bestyrelsen, hun vil helt sikkert blive savnet. Og tillykke med titlen af Æresmedlem af MLI, som hun blev udnævnt til på hovedbestyrelsens generalforsamling i dec.2016.
Naturligvis og tak for godt samarbejde til de øvrige best medlem.