Generalforsamling den 25. maj 2016                                           

Tilstede:

Inge Sand, Lone Pedersen, Joan Æbleø, Mette Søgaard, Susanne van Hauen,

Linda van Hauen, Helle Pedersen, Claes Mikkelsen, Norma Wichmann, Bo Antonsen

 

Dagsorden:

  • Formandens beretning – er vedlagt, blev godkendt uden bemærkninger.

 

  • Regnskab – er vedlagt, blev gennemgået af kasseren og godkendt uden kommentarer.

 

  • Indkomne forslag – ingen
  • Valg af næstformand – Vibeke Andersen blev genvalgt.
  • Valg af kasserer – Lone Pedersen blev genvalgt.
  • Valg af bestyrelsesmedlem – Gitte Pedersen blev genvalgt.
  • Joan Æbleø samt Mette Søgaard blev valgt som suppleanter.
  • Jonas Englyst og Karina Sjøgaard blev valgt til revisorer, og Linda van Hauen til suppleant.
  • Eventuelt: Lidt løs snak, men ellers ikke noget konkret.

20160525/svh

 

Årsberetning 2016-17
Gymnastik afdelingen
Vi startede gymnastik sæsonen op i september 2016. Vi har et stort og varierede program som bestod af ikke mindre end 20 hold. Både bestyrelse og instruktører viste som altid som altid stort engagement, og alle hold kom i mål, enkelte hold kunne godt bruge lidt frem gang, men ved fælles hjælp og opbakning fra bestyrelsen forsatte de hold sæsonen igennem.
Sæson starten var desværre hårdt ramt af div aflysninger, som vi ikke selv var herre over, lad os håber det ikke gentager sig.
I efteråret blev der igen afholdt ”Lyserød lørdag”, hvis formål det er at støtte Cancerfonden.
Dec. Var igen præget af aflysninger og juleafslutninger, godt besøgt af de hold der deltager, andre valgte at lave deres egen afslutning.
Gymnastik i Natten. Vi var i år lidt færre deltagere, men mange hjælpere, hvilket var dejligt, ikke mindst for lydniveauet i hallen. I år blev de ældste af gymnasterne udfordret til ”Hell night junior”, 1 arrangement Fr.værk Motions center var arrangør af. Børnene blev fysisk hårdt udfordret og fik som belønning for deres flid, serveret helt specielle drikke og larver.

Hjemme opvisning i Melby-hallen i marts måned.
Opvisningen blev afholdt efter samme opskrift vi har brugt i mange år, og det fungere rigtig godt. Det er altid svært at vurdere hvor stort vores publikum er, da vi bare må konstatere at forældre nu en gang kommer for at se deres egne børn gøre opvisning, og fællesskabs følelsen ikke altid er så stor.
Vi havde i år gæstehold udefra, Oluf var her med sit springhold.
Lederpokalen gik i år til familie Pedersen, Gitte, Janni, Morten og Peter, endnu en gang tillykke med den, I gør et stort stykke arbejde for foreningen og har gjort det i mange år.

Sommer gymnastik: 1 enkelt hold har valgt at forsætte med sommer gymnastik, der er Vibeke’s dansepiger, som giver den gas hver tirsdag her i hallen, når der ellers er til at komme ind.

Sundhedsugen: Vi har deltaget i 2 arrangementer i forbindelse med den netop afsluttede Sundhedsuge, OCR –løb inspiration, eller mere præcist Forhindringsbaner for voksne, Fr.værk Motions center stod for det meste den dag.
Hoppeborg og gratis mad, stor legedag i hallen, hvor vi samtidigt, serverede kaffe, te, kager og popcorn og fik en snak med flere af vores gymnaster og forældre, særligt det sidste arrangement var godt besøgt af vores medlemmer.
I den forbindelse kan jeg nævne at Linda deltog i Liseleje ugen sidste år, med familie Yoga, og de har også kontakt i forhold til dette års forløb, og så gerne vi kunne deltage yderligere.

Bestyrelses arbejdet: Vi siger i år farvel til Susanne van Hauen, som i mange år har været en del af bestyrelsen. Ikke blot en del, vel nærmest indbegrebet af gymnastik afdelingen i alle de år jeg selv har været med. Susanne har efter 39 år valgt at dyrke andre interesser, så frem over vil hun være en del af vores aktive gymnaster, og vi skal nu stå på egne ben. Det tror jeg så også godt vi kan. Tak til Susanne for det store arbejde hun har lagt i bestyrelsen, hun vil helt sikkert blive savnet. Og tillykke med titlen af Æresmedlem af MLI, som hun blev udnævnt til på hovedbestyrelsens generalforsamling i dec.2016.
Naturligvis og tak for godt samarbejde til de øvrige best medlem.