Generalforsamling den 20. maj 2015                                         

Tilstede: Vibeke, Inge, Lone, Gitte, Susanne + 3 instruktører og et medlem

Afbud:    Mette og Helle

 

Dagsorden:

  1. Valg af protokolfører: Susanne blev valgt
  2. Formandens beretning: se vedlagt
  3. Regnskab: se vedlagt, blev godkendt efter en kort gennemgang ved kassereren.
  4. Indkomne forslag: ingen forslag
  5. Valg af formand – Inge var på valg, og blev genvalgt.
  6. Valg af sekretær – Susanne var på valg, og blev genvalgt.

Da Helle havde ønsket at træde ud af bestyrelsen, gik Gitte med i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem

for et år.

 

  1. Valg af minimum 1 suppleant: Joan Æbleø samt Mette Søgaard blev valgt.
  2. Valg af 2 revisorer og én suppleant: Karina Sjøgaard og Stine Olsen blev valgt, suppleant Linda van

Hauen.

 

  1. Eventuelt:

Bestyrelsen vil købe reoler til redskabsrummet i hallen og kassere de gule skabe, hylderne vil være mere fleksible mht. størrelse af kasser/redskaber.

Bente har et stort ønske om mere redskabsplads, bl.a. til stepbænke og store træningsbolde.

Norma var interesseret i at vide, om det igen blev muligt at træne i skoletiden, og det gør det umiddelbart.

Vi har fået lidt bedre tider i hallen om tirsdagen: kl. 17.30-20.30 (i stedet for kl. 16-19).

 

Første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse bliver den 15. juni kl. 19.30 hos Lone.

 

Årsberetning 2014-15

Efter endnu en vellykket og en veloverstået opvisning, kan vi i Gymnastikafdelingen se tilbage på et år, som har været præget af den nye skolereform for børnenes vedkomne, og hvor vi på voksensiden fik yoga- og slankehold på programmet for første gang.

Vi afsluttede i marts sæsonen med opvisning her i Melby-hallen. Og ud fra opvisningen alene at bedømme, har vi masser af børnegymnaster, for de var godt repræsenteret i stort set alle aldre.

Det hele forløb planmæssigt, masser af glade og engagerede gymnaster og instruktører, højt aktivitets niveau, god musik og stort publikum, et publikum som stort set alle blev til udmarchen. Men vi manglede nogle flere voksenhold der ville være med på opvisningsgulvet og vise lidt fra vinterens mange træningstimer. Til gengæld var der arrangeret en lille fælles serie, for alle foreningens gymnaster, og der var repræsentanter i alle alders grupper, og det var et dejligt festligt indslag.

Vi har stadigvæk mange voksen gymnaster i vores forening, selv om zumba og divs danseformer for længst har toppet, så har vores dygtige og engagerede instruktører,  forstået at forny sig og have så god en føling med gymnasternes ønsker, at gymnasterne stadigvæk møder op med stor trofasthed og glæde for at få rørt sig i vores forening.

Rigtig mange valgte i år, at gå til Yoga hos Linda, Gymnastik-salen blev hurtigt fyldt op til bristepunktet, og vel nærmest lidt til. Faktisk blev Yoga så stor en succes at Linda og Bente valgte at lave en kombineret mindfullness og yoga tur til Samsø, noget som vil komme på programmet igen i den kommende sæson.

På børnesiden, er det igen de yngste gymnaster, der har den største tilslutning. Rollinge-holdet voksede sig større, Puslingeholdet var tilbage med stor tilslutning, og Forældre/barn holdet kører stadigvæk stabilt, men stor tilslutning. Så kommer de små spring-hold, der også fylder hallen godt op, men derfra begynder det at blive svært for os at fast holde gymnasterne. Ikke et nyt mønster for os, men pga den nye skole-reform, har vi i år været yderligere belastet.

Gymnastik i natten: Vi holdt traditionen tro gymnastik i natten. Masser af aktivitet i hallen på tværs af holdene. I år havde vi valgt at leje en fodboldbane, til at underholde børnene med. På trods af visse begynder vanskeligheder med banen, kom den i gang, og skabte stor glæde og aktivitet. Vi var i år mange instruktører og frivillige, der lagde et stort stykke arbejde den weekend. Hvilket altid er godt, alt forløb efter planen, måske bortset fra t vi i år måtte sende ekstra mange hjem, der bredte sig en stemning af hjemve, som var svær at stoppe. Men jeg tør da godt allerede nu garantere at vi laver endnu en overnatning igen til næste år.

Årets lederpokal gik til Bente Nybo. Bente har været en af de ildsjæle, der har fået vores voksen afdeling til at vokse de sidste år, hendes store erfaring og faglige dygtighed og altid gode humør, er noget vi som bestyrelse og ikke mindst hendes gymnaster sætter stor pris på.

Fremtids visioner: Hvilke fremtidsvisioner har en forening som vores? Vi har nogle dygtige instruktører, en arbejdsom bestyrelse og en masse forhåbentlige tilfredse medlemmer. Hvad mere kan man ønske sig. Jamen vi ønsker os flere dygtige instruktører, da ikke alle vores instruktører vil stå til rådighed næste sæson. Hal-tider til flere og nye hold har vi. Så vi håber den nye skole reform har fundet sit leje, og vi igen får flere nye eller gamle gymnaster tilbage på juniorholdene. Vi kunne ønske os et bedre foreningsliv mere klubånd, flere aktive medlemmer, der ville komme med både ris og ros, så vi hele tiden kan udvikle os. Bestyrelsen arbejder med disse emner, og modtager gerne forslag til det hele.

Til sidst skal lyde en stor tak til bestyrelsen, som alle ligger et stort arbejde i foreningen på hver deres måde.