Generalforsamling

Den 21. maj 2014

Valg af dirigent:

Da fremmødet var meget begrænset (Bo Antonsen og Bente Olsen, udover bestyrelsen, dog med afbud fra Susanne van Hauen), var det ikke nødvendigt med en dirigent.

 

Valg af referent:

Mette Søgaard blev ”valgt” til referent.

 

Formandens beretning:

Er vedlagt referatet.

 

Regnskab:

Lone Bjerg Petersen gennemgik alle regnskabets poster, og det afstedkom ingen spørgsmål. Som det ses er kontingentindtægterne faldet lidt i år, hvilket bl.a. skyldes, at der ikke har været noget puslingehold i vinters, så vi har ”kun” haft 172 u/18 år og 197 o/18 år i år, hvor i mod der var 202 u/18 år og 216 o/18 år i forrige sæson.

 

De skyldige poster er til Koda for musik til opvisningen.

Hensættelser til redskaber, er det indsamlede beløb fra gymnastikopvisningerne

Periodiseringer er kontingent for sommergymnastikken i forår 2014.

 

Lone oplyste at hun her i maj har fået kr. 5.000,00 i tilskud af MLI’s venner til den trampolin som er købt i sæsonen. Disse fremgår dog ikke af dette års regnskabet, da det var afsluttet da penge kom.

 

Regnskabet er vedlagt referatet.

 

Valg af næstformand:

Helle Pedersen var på valg. Vibeke Andersen blev valgt.

 

Valg af kasserer:

Lone Bjerg Pedersen var på valg og blev genvalgt.

 

Valg af Bestyrelsesmedlem:

Vibeke Andersen var på valg. Helle Pedersen blev valgt.

 

Valg af suppleanter:

Mette Søgaard og Gitte Appelqvist modtog genvalg.

 

Valg af revisorer og suppleant:

Karina Sjøgaard og Stine Olsen blev genvalgt som revisorer, og Linda van Hauen blev valgt som suppleant.

 

Indkomne forslag:

Der er ingen indkommende forslag.

 

Eventuelt:

Der blev snakket om, at vi fra næste sæson har fået hallen om tirsdagen fra 16.00 – 19.00, det er vigtigt, at tiden bliver brugt i forhold til børn og unge, da det bl.a. er begyndelsen for at vi har fået tildelt tiden. Der kan dog godt være voksenhold samtidig.

Det blev snakket om Norma’s morgengymnastikhold om torsdag og hvor de evt. kunne være fremover, når skolen nu skal til at bruge gymnastiksalen i dagtimerne. Bo snakkede om, at Klubhuset ikke bliver brugt om formiddagen og det måske evt. kunne være en mulighed. Der var også tale om man måske kunne hører om, man evt. kunne bruge menighedshjemmet.

Bo spurgte til om generalforsamling var indkaldt rettidigt, da han ikke have set noget annonce. Det blev oplyst at generalforsamling var rettidigt indkaldt ved annonce sammen med gymnastikopvisningen i Ugeavis i uge 11. Siden fra avisen hvor annoncen var indrykket er vedlagt referatet.

 

21.05.2014

Mette Søgaard

 

Årsberetning 2013-14

Vi har traditionen tro netop afsluttet gymnastik sæsonen 2013-2014. Afslutningen var som altid vores opvisning i Melby-hallen.

Det var en flot og varieret opvisning, de fleste af vores hold var på gulvet, både voksne og børn i alle aldre viste deres færdigheder frem. Mange år siden vi har haft så mange voksen gymnaster på gulvet for at gøre opvisning. Det hele forløb planmæssigt, masser af glade og dygtige gymnaster, højt aktivitets niveau, god musik og stort publikum, som stort set alle blev til udmarchen.

Det var opvisningen, men forud for opvisningen har der ligget mange timers træning i hallen. Jeg fornemmer at de sidste år helt store trækplastre Zumba, har fundet sit naturlige leje, men vi har så i stedet kunne tilbyde andre tiltag målrettet de voksne, bl.a. effekt og back to 80’erne. Vi har således kunne holde på den store tilgang af voksen gymnaster, og det ikke mindst fordi har nogle dygtige og engagerede instruktører, der brænder for det.

Desværre kunne vi i år ikke finde tid i hallen til et puslingehold, vi måtte igen erkende at vores haltid var begrænset, hvilket gjorde det svært at finde instruktører til de tider der var. Så vi har haft en lille nedgang på børnesiden i år, pga manglende hold, og det stadigvæk er svært for os at fastholde de ældste springere. Men til gengæld startede vi kort før jul et mikro forældre/barn hold op i salen. Så kan vi ikke holde på dem når de er teenagere, prøver vi nu at påvirker dem til at dyrke gymnastik endnu tidligere end før.

Gymnastik i natten: Vi holdt traditionen tro gymnastik i natten. Masser af aktivitet i hallen på tværs af holdene. I år valgte vi at bruge gymnastiksalen for at mindste støj niveauet  i hallen. Og det må siges at være en succes at lave noget specielt målrettet de mindre drenge. Mange instruktører og frivillige lagde et stort stykke arbejde den weekend, men lige meget hvor mange voksne vi er sådan er dag, så føles det altid som om vi lige skulle have været et par stykker til. Men jeg tror alle hyggede sig, og det var nogle meget trætte børn vi vækkede til morgenmad og oprydning søndag morgen. Tak til alle instruktører, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, der år efter år knokler for at børnene får en rigtig god oplevelse, og er med til at holde traditionen kørerende.

Dette års lederpokal gik i år til en instruktør Mette Pedersen, som er en rigtig ildsjæl. Vedkommende har fået gymnastikken ind modersmælken. Har gået til gymnastik fra hun var helt lille, Hun færdes hjemme vant i hallen igennem rigtig mange år. Mette fik pokalen fordi hun altid møder sine gymnaster med et stort smil, lytter til dem, er klar og præcis i sine udmeldinger omkring regler og gensidige forventninger for god opførsel i hallen. Hun er altid velforberedt, der er fuld fart på træningerne og så er hun aldrig bange for at påtage sig opgaver, og vi kommer til at mangle hende den kommende sæson.

Sommergymnastik: Også i år knokles der til høj musik i hallen frem til sommeren, dog med begrænset fremmøde i forhold til tidligere år, med 3 voksen hold og 1 dansehold for børn.

Fremtids visioner: Hvilke fremtidsvisioner har en forening som vores? Vi har nogle dygtige instruktører, en arbejdsom bestyrelse og en masse forhåbentlige tilfredse medlemmer. Hvad mere kan man ønske sig.

Her plejer jeg så at sige at vi ønsker os mere haltid for at kunne tilgodese de hold vi allerede har, samt evt nye tiltag. Og der har vi så fået J Næste sæson har vi fået hallen tirsdag fra kl.16-19, og så er det ellers bare med at få udnyttet det bedst muligt.

Så som altid arbejder vi som altid på at få nye instruktører og mere uddannelse til de instruktører vi allerede har. Fornyelse, engagement og klub-ånd, er det der skal bære vores forening frem.

Til sidst skal lyde en stor tak til bestyrelsen, som alle ligger et stort arbejde i foreningen på hver deres måde.