Generalforsamling

Den 14. maj 2012

Da fremmødet var meget begrænset (Bjarne Hansen og Bente Olsen, udover bestyrelsen), var det ikke nødvendigt med en dirigent. Susanne van Hauen blev ”valgt” til referent.

Formandens beretning: er vedlagt.

Regnskab: Lone BP gennemgik alle regnskabets poster, og det afstedkom ingen spørgsmål, et flot regnskab og en flot beholdning, trods et større indkøb af springredskaber også i denne sæson.

 

Valg af formand: Inge Sand var på valg og blev genvalgt.

Valg af sekretær: Susanne van Hauen var på valg og blev genvalgt.

Valg af suppleanter: Mette Søgaard og Gitte Appelqvist modtog genvalg.

Valg af revisorer: Karina Sjøgaard blev genvalgt, og Stine Olsen blev valgt.

 

 

Eventuelt:

Ros fra Bjarne Hansen for alle vores aktiviteter/initiativer.

En hurtig generalforsamling, hvor medlemmer/forældre/instruktører svigtede, skuffende i forhold til den indsats bestyrelen gør ulønnet for at holde aktiviteterne i gang i lokalområdet

 

 

2013.05.16/svh

 

Årsberetning 2012-13

Vi har traditionen tro netop afsluttet vintersæsonen 2012-2013. Afslutningen var som altid vores opvisning i Melby-hallen.

Det var en flot opvisning, mange af vores hold var på gulvet, så det blev et varieret show, dog med overvægt at koldbøtter, vejrmøller og trampolinspring. Det til trods for at vi i de senere år har haft en meget stor tilgang af voksen- gymnaster. Vi er meget glade for vores store succes med at få lavet aftaler med rigtig dygtige og engagerede instruktører, der tiltrækker rigtig mange voksen-gymnaster til foreningen, men helt opvisning parate er de dog ikke endnu.  Men det hele forløb planmæssigt, masser af glade og dygtige gymnaster, højt aktivitetsniveau, god musik og stort publikum, som stort set alle blev til udmarchen.

Forud for opvisningen eller sæsonafslutningen har der ligget mange timers hårdt arbejde i henholdsvis hallen og gymnastiksalen.

Gymnastik i natten: Vi har traditionen tro holdt Gymnastik i natten. Masser af aktivitet i hallen, på tværs af holdene. Alle hyggede sig, og det var nogle meget trætte børn, der lagde sig til at sove omkring kl.01 lørdag nat, og nogle endnu mere trætte børn vi vækkede til morgenmad og oprydning søndag morgen. Tak til alle instruktører, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige, der år efter år knokler for at børnene får en rigtig god oplevelse.

Voksen event dag/Fitness workshop: Ikke kun børnene fik deres egen dag, med særlig fokus på dem. Med Bente som primus motor blev der stablet et flot arrangement på benene, det henvendte sig til de voksne. Omkring 50 gymnaster mødte frem, og fik en prøve på forskellige former for træning. Kanon arrangement, som nok mest henvendte sig til vores kvindelige gymnaster, men vi havde dog enkelte friske mænd, der mødte op og tog udfordringen op.

Norma: Igen i år, havde vi noget særligt at fejre i gymnastikafdelingen. Norma blev på hoved afdelingens generalforsamling udnævnt til æresmedlem af hele MLI. Endnu en gang tillykke med det, efter alle de års frivilligt arbejde du har lagt i foreningen, er det meget velfortjent. Derfor var det også en selvfølge for os i bestyrelsen, at det blev Norma der fik året lederpokal.

Fremtids visioner: Hvilke fremtidsvisioner har en forening som vores? Vi har nogle dygtige instruktører, både på børne- og juniorsiden og på voksensiden, en arbejdsom bestyrelse og en masse tilfredse medlemmer og forældre. Hvad mere kan man ønske sig.

Jo, vi ønsker os stadigvæk flere tider i hallen , kæmper for det hvert år. Vi ved, at flere haltider vil give os bedre forhold, så man ikke skal kæmpe med holdet ved siden af om retten til at spille høj musik, det vil være et stort plus hos os alle. Os gamle Mli’er glemmer nogle gange hvor irriterende det kan være, vi er vokset op med det. Har vænnet os til det, til tider nærmest blevet døv overfor det. Men nye medlemmer der kommer fra bedre vilkår, påpeger det. Finder det forstyrrende at dørene går op og i hele tiden, at der bliver spiller musik i begge ender af hallen osv. Vi kan kun fra bestyrelsens side, sige vi arbejder på at gøre det bedre, men kan ikke trylle, og indtil videre ser det ud til at vi igen i år og sikkert også i årene fremover, bliver nød til at acceptere de vilkår vi har her i Melby-hallen, vores kommune svømmer ikke i midler til sporten.

Og så arbejder vi som altid på at få nye instruktører, da der hvert år er en mindre udskiftning, og på mere uddannelse til de instruktører vi allerede har. Fornyelse, engagement og klub-ånd, er det der skal bære vores forening frem.

Til sidst skal lyde en stor tak til bestyrelsen, som alle lægger et stort arbejde i foreningen på hver deres måde.