General forsamling Mli gymnastik og fitness d. 2.3.2023

Tilstede fra bestyrelsen: Inge, Lone, Thomas, Janni, og Mette, afbud fra Joan og Vibeke

 

Dagsorden ifølge agenda:

1: Valg af dirigent: Thomas

 

2: Valg af referent: Mette Weng

 

3: Formandens årsberetning ved Inge Sand

Starter mødet med 1 min stilhed for æresmedlem Norma Wichmann.

Formandens beretning er vedhæftet.

 

4: Fremlæggelse af årsregnskab ved Lone Pedersen:

Vedhæftet, og godkendt

Underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

5: valg til bestyrelsen

Formand Inge sand genvalgt

Sekretær Mette Weng genvalgt

Suppleant Janni Høholt genvalgt

Suppleanter valgt Marianne Nielsen, Kevin og Mathias er yderligere valgt som suppleanter

 

6: valg af revisor

Begge ønsker genvalg

Revisorer: Jonas Englyst og Anna Carlsen

Linda Van Hauen genvalgt som revisor suppleant

 

7: indkomne forslag

 

8: evt.

 

Formandsberetning 2022-23

 

Norma æresmedlem

Efter vi har flyttet vores regnskabsår og derved også vores Generalforsamling, startede vi dette år op med afholdelse af Generalforsamling før afholdelse af vores opvisning.

Men vi fik holdt opvisning efter 2 år med nedluk, der var mange gymnaster på gulvet, mange publikummer i hallen, og vi var tilbage i fin form, og vi gør det snart igen d.25.marts.

Flere af holdene forsatte hen mod sommeren, nu var der igen lukket op, så det var bare med at udnytte vores tider i hallen og salen. Der blev afholdt Sommergymnastik skole for de mindre børn, men stor engagement fra vores instruktører.

Den nye sæson lå klar, da vi fik inddraget salen pga skolen renoverede. Der blev flyttet rundt på tider, hold måtte dele hal-tider, Linda flyttede sine yogahold til Enghaven, skolen afgav nogle dagtimer, og i sidste ende gik kabalen op.

Vi har i den indeværrende sæson ikke aflyst nogle hold, alle hold har være store og talrige. Flere er for længst blevet lukkede for tilgang.

Vi har startet nyt og spændende samarbejde op på tværs af næsten alle foreninger i Halsnæs. Det hedder nu Halsnæs fælles spring, og de holder til i Frederiksværk hallen.

 

Foruden den traditionelle hold form, vi har i foreningen, har Linda og Joan stået for en række af nye arrangementer. Sociale fællesskaber for seniorer, som har været arr for hver især har haft deres ejet særpræg, og som har været en stor succes, som vi bestemt ønsker at bygge videre på.

Endda så stor en succes, at flere har meldt ind med arrangementer i samme genre. Der er netop igen oprettet en fælles vandretur.

 

Men det har også været en sæson, hvor vi pludseligt og meget uventet mistede vores kære Æresmedlem kort efter jul. Tak til Heidi for at springe til at overtage holdet, så det helt i Normas ånd kunne forsætte.

 

Nu forberedes der til næste opvisning på de fleste hold, der øves på alt fra dans, vejrmøller indmarch og nok også ”Der er et yndigt land” Så vi igen står klar til opvisning d.25.marts

Og kort derefter begynder planlægning af næste sæson, med forhåbentlig nye tiltag og masser af aktive børn og voksne.

 

Regnskab 2022 kan hentes her