General forsamling MLI Gymnastik og Fitness d. 20.5.2019

Tilstede: Bestyrelsen + 5

  1. Valg af referent: Mette Weng. Ingen ordstyrer valgt.

General forsamling er lovligt varslet, var i avisen d. 19.marts 2019, i forbindelse med annonce for gymnastik opvisning.

2.Formandens beretning: Vedhæftes

3.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, ved Kasser Lone Pedersen.

Regnskab er gennemgået og godkendt

Tak til Thomas og Mette S. for den store indsats med at få Conventus op at kører. Det giver tydelighed, og overblik i forhold til at finde ud af om gymnaster er tilmeldt det rigtige hold og om de har betalt.

4.Valg til bestyrelsen:

På valg er formand og sekretær:

Formand Inge Sand genopstiller og er genvalgt

Sekretær Mette Weng genopstiller og er genvalgt

5.Valg af suppleanter:

Mette Søgaard genopstiller og er genvalgt.

Thomas Østeby genopstiller og er genvalgt

Janni Høholt genopstiller og er genvalgt

Joan Æbleøe Nielsen genopstiller og er genvalgt.

6.Revisor + revisor suppleant genopstiller og er genvalgt.

7.Ingen indkomne forslag

  1. Inge skal til møde med skolen d. 4/6-2019, i forhold til brug af evt hallen i stedet for gymnastik salen, da der på et af formiddagsholdet er letter plads mangel. Samt snak om udnyttelse af depot rum.

Afsluttet med ½ prøve time i Tai Chi i hallen.

 

ÅRSBERETNING 2018-19

 

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING FOR MLI GYMNASTIK OG FITNESS.

VI ER EN FORENING UNDER MLI, VI HAR —- MEDLEMMER, 27 INSTRUKTØRER OG BESTYRELSES MEDLEMMER OG HERAF 3 ÆRESMEDLEMMER, SOM ER NORMA WICHMANN, PAULI NIELSEN OG SUSANNE VAN HAUEN.

MLI BLEV STIFTET I 1936, OG SENERE JEG TROR SIDST I

70’ERNE FRA FIK HVER AFDELING SELVSTÆNDIG BESTYRELSE.

 

VI STARTEDE SÆSONEN OP I SEPTEMBER, MED INDSKRIVNING MEN FØR DET VAR TILMELDINGEN ALLEREDE STARTET, DA VI SOM NOGET NYT I ÅR HAR INDFØRT CONVENTUS, ET NYT DATA SYSTEM, SOM HAR VÆRET MED TIL AT ÆNDRE KOMMUNIKATIONEN MELLEM OS OG VORES MEDLEMMER, SAMT HAR GJORT DET NEMMERE FOR OS I  BESTYRELSEN  AT FÅ HURTIG ADGANG TIL INFO OG GENSIDIG KOMMUNIKATION, SAMT OVERHOLDE DE NYE REGLER VEDRØRENDE DATAFORORDNINGEN. STOR TAK TIL DEM I BESTYRELSEN DER HAR KNOKLET MED DET, OG DERMED ER MED TIL AT GØRE DET NEMMERE FOR SÅDAN NOGLE SOM MIG.

 

SÆSONEN STARTEDE OP MED EN MASSE AFLYSNINGER, DET PRØVER VI AT FORBEREDRE TIL NÆSTE SÆSON, MEN DET ER SVÆRT AT GØRE INDSIGELSE OVERFOR SKOLEN, SOM HAR FØRSTE RET TIL BÅDE HAL OG GYMNASTIK SAL.

 

MEN VI KOM GODT FRA START, PROGRAMMET OG INSTRUKTØRERNE VAR PÅ MANGE MÅDE GENKENDELIGE. DA VI HAR I MANGE ÅR NYDT GODT AF VORES DYGTIGE TROFASTE INSTRUKTØRER.

PÅ TRODS AF DET GENKENDELIGE VAR DER I ÅR OGSÅ FLERE NYE TILTAG. JUMPING FITNESS, YOGA FOR MÆND, DANCEFIT, UDTAGET SPRINGHOLD SAMT FLERE NYE VARIATIONER AF FITNESS.

SOM ALTID ER DER ENKELTE HOLD, HVOR DET KNIBER MED TILMELDINGERNE, MEN ALLE HOLD HAR GENNEFØRT SÆSONEN.

 

VI KUNNE DERFOR AFHOLDE EN FLOT OG MEGET VARIERET OPVISNING I MELBY HALLEN SIDST I MARTS. MASSER AF FULD FART PÅ, MASSER AF ENERGI, OG FOR MÅSKE FØRSTE GANG, HVER DER NOK LIGE SÅ MANGE VOKSNE HOLD, SOM BØRNEHOLD DER DELTOG OG FREMVISTE VINTERENS SLID OG DE DER AF NYE FÆRDIGHEDER.

OPVISNINGEN AFSLUTTES VANE TRO MED FÆLLES UDMARCH OVERRÆKKELSE AF GAVER, TALER MM, OG IKKE MINDST MED UDDELING AF VORES LEDERPOKAL, SOM I ÅR GIK TIL GITTE APPELQUIST, MEGET FORTJENT OG ENDNU EN GANG TILLYKKE MED DET.

 

I LØBET AF DEN FOR GANGNE SÆSON HAR VI HAR FØLGENDE ARRANGEMENTER.

  • GYMNASTIK SKOLE HALSNÆS, FÆLLES PROJEKT PÅ TVÆRS AF GYMNSTIK AFD I KOMMUNEN
  • DRENGESATSNING I SAMARBEJDE MED MELBY SKOLE
  • FRIVILLIGE HJÆLPER TIL OKTOBERFESTEN
  • JULLEAFSLUTNINGER
  • GYMNASTIK I NATTEN, FOR BØRN FRA 6 ÅR OG PÅ EFTER
  • SOMMERGYMNASTIK, ADSKILLIGE HOLD ØNSKEDE AT FORSÆTTE SÆSONEN
  • NY HJEMMESIDE

 

VISIONERNE FOR NÆSTE SÆSON, ER HENHOLDSVIS AT FASTHOLDE DE MANGE MEDLEMMER SOM VI ALLEREDE HAR, OG GIVER DEM ENDNU BEDRE VILKÅR SAMT BRINGE NYT TIL,

VI KÆMER SOM ALTID MED DE ANDRE BRUGERE AF HALLEN OG SALEN OM TIDERNE, DET ER ENDNU IKKE AFGJORT FOR DEN KOMMENDE SÆSON, OG VI KÆMPER MED SKOLEN OM PLADS TIL OPBEVARING MM.

TIDERNE TIL MORGENMOTIONISTERNE OG VIBEKE’S 2 ONSDAG HOLD ER I HUS, MEN RESTEN LADER VENTE PÅ SIG.

SIDDER DER FOLK HER I AFTEN DER ALLIGEVEL HAR IDEER TIL NYE TILTAG, SÅ SIG FREM, VI HAR IKKE ALLE GULDKORNENE, SÅ HJÆLP OS ENDELIG PÅ VEJ ELLER GUIDE OS I EN RETNING.

 

ENDELIG SKAL DER LYDE EN STOR TAK TIL MIN BESTYRELSE, VI ER EN BLANDET SKARE, NOGLE VED NOGET OM MEGET, ANDRE HAR VIDEN OM DET SPECIFIKKE, OG SAMMEN ER VI KOMMET GODT I MÅL. JEG SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED JER FREMOVER, HVIS JEG BLIVER GENVALGT.